E Già – Gerardina Trovato

E già – Gerardina Trovato of Gerardina Trovato ميدي كاريوكي تحميل مجاني ( لا تسجيل ، لا تسجيل ، بلا حدود تحميل miditeca.me). Miditeca.me أكبر موقع مجاني في العالم لـ midi karaoke عبر 70.000 midi karaoke

أبحث عن كتب أخرى بها جيراردينا تروفاتوقم بزيارة صفحة الفنان انقر هنا للحصول على الكاريوكي ميدي أخرى من جيراردينا تروفاتو (سيتم فتح النافذة في صفحة أخرى)

[yuzo_related]

هو، هنا، كلمات (الكاريوكي) of the song you want to download, the link to download E già – Gerardina Trovato of Gerardina Trovato can be found at the end of the page

Lyrics E già – Gerardina Trovato of Gerardina Trovato

غير sei stanca
دي بروسارتي
ه دي أمارتي
ه دي أمارتي
ه دي أمارتي
e’ la vita che va via
irrimediabilmente سولا
questa vita vola
ubriaca di parole
questa vita cosi’ breve
تشي chiede ancora chiede
e gia’…
e gia’…
غير ti perdere usa il cuore
في attraversare il mare
piu’ coraggio amore
puid fidarti delle stelle
quell’istinto puo’ salvarti
e’ una seconda pelle
e gia’…
e gia’…
سي فا تروبو المعزوفة الأمصال
غواردا لا لونا
e la meta e’ assai lontana
ريستا أنكورا
dimmi che la vita e’ bella
ma chi non riuscira’ a vederla
non potra’ mai amarla
e gia’…
non potra’ mai amarla
e gia’…
non potra’ mai…
فيتا senza desideri
stanca debole e insicura
vita fino a ieri
che ti pieghi e ti rassegni
فيتا تشي غير تي المصاحبة
يخدع amici degni
e gia’…
e gia’…
e gia’…
e gia’…
ancora un passo ed e’ poesia
غير lasciarmi andare عبر
coraggiosi fino في fondo
vita adesso ti pretendo
يخدع توتا l'energia
la mia rabbia e quella tua
e’ bello stare al mondo
فيتا تي ديفيندو
فيتا تي ديفيندو
e gia’…E GIA’…
e gia’…E GIA’…
e’ bello stare al mondo
e gia’…
فيتا تي ديفيندو
يا فيتا تي ديفيندو
غواردا لا لونا
غير ont lontana

E già – Gerardina Trovato The file extension is mid.
هذا الملحق متوافق مع Van Basco و Jakuk و Audacity و User Star و Go Sing و Midico و Karaoke 5 وأي مشغل كاريوكي آخر

لتنزيل الملف ، انقر فوق الزر أدناه

Scarica قاعدة ميدي الكاريوكي دون مقابل

Gerardina Trovato شاهد كل ملفات الفنان

1
المادة السابقةVoglio Di Più – Gerardina Trovato
المقالة القادمةإي جيا - ريناتو زيرو وجيراردينا تروفاتو